האמונה

הדבר הראשון שאני שואל אותך מי קורא דבר הבשורה: האם אתה המאמין אשר יהושע מנצרת הוא המשיח? האתה משיחי? תלמידים יהושע המשיח שואפים בחריצות להיות כמו את המשיח. העושה אתה את המעשים בחייך אשר המשיח עשה בחיים שלו? "התהלך בארץ כשהוא עושה חסד ומרפא את כל הנדכאים תחת יד השטן."

מה מטרהך ומניעך בחיים? הוא אימפרטיבי שמניעך הוא צודק, או מעשהך הוא לא צודק אף-על-פי שהוא נראה להיות טוב. המטרהך יהיה לך אולי בית או מכונית וחשבון בנק? או המטרהך יהיה לך עסק, פרסטיזיה, תהלה, או כוח בעולם זה? ידידי, זאת מאוד ראיה עניה. אם תהיה אדם העשיר ביותר, הידוע ביותר, והחזק ביותר בעולם; זה יהיה רק "הבל ורעות רוח". בתנ"ך היה לו המלך שלמה אלה יתרונות; למרות זאת קרא אותם הבל.

היחיד האמתי האוצר המתמיד הוא להשיג את חסד האלוהים. זה רק הבל להתחנך לשיא הגבוה ביותר של שלמות על-אודות הכל בחיים. כי הכל בעולם ייהרס תוך זמן קצר, והזכר של כל דבר לא יהיה.

מתי מדבר אני על התכוננות לעתיד, אני שואל את השאלה: איפה העתיד? האם אין זה עם אדני? הכתבי הקדש מספרים לנו: "פלגי-מים לב-מלך ביד-אדני על-כל-אשר יחפץ יטנו." הוא בורא טובים, והוא בורא רעים. יש לו דרכו בשניהם.

אין עתיד בעולם זה או בעולם הבא בלי אדני. פעם אחת דיברתי לכהן על עתידו. הוא תכנן לעבוד את אלוהים אחרי שילם עבור ביתו; אבל רק על הזמן כי שילם את התשלום האחרון, טבע אחד מילדיו באגם מאחורי ביתו. אלו נכנע הכל לאדני בראשית, היה עושה את ההחלטה הטובה ביותר.

איש בא לילה אחת להתפילה שלנו. כאשר רוח-הקדש קרא נפשות לתשובה, ניתן הזדמנות לקבל ישועה, אבל סירב אותה. ביום המחרת בערך בצהריים הסתכלתי על פניו מתים בארון קבורה בבית הלוויות קרוב. המוות הכה את חייו מהר מאוד לאחר שהוא דחה את השם. הוא לא הוכן למען העתיד.

בהתפילה אחרת ביקשתי אשר שני גברים מקבלים את הישועה של אלוהים, אבל דחו אותה.

מתו בקרוב אחרי. יכולתי לקחת זמן רב לספר את המאורעות המרבים אשר קרו במהלך הכהונה שלי. הם מוכיחים שאין עתיד בלי אדני.

התנ"ך מספר לנו: "אין שלום ... לרשעים." יש קול-פחדים באזני העשיר שאין נפסק. זה חיים מסכן להיות מוטרד בלי הרף על פחדים של איבוד האהובים; מחלות, טרוף, ואסונות לאורך הכביש של חיים. זה אין חיים היאבקות ושאיפה למנוע פשיטת רגל או האבדן של החזקות שלנו עבור אשר אנחנו עובדים בהתמדה מאוד. אם נתעלל אחינו גברים על ידי עסקות לא צודקות, לא תהיה לנו את החיים. אם נחיה בצביעות דתית ונרמה את עצמנו כל יום בעקבות הטיעון של האינטלקט שלנו וננסה להבטיח את עצמנו על אמונה ותקוה אשר לא ישכנו באמת בליבנו, האם נהיה לנו את החיים?

הכוונה של השירות שלנו לאחינו גברים צריכה להיות אחת יושר והיא צריכה להיות מצפונית מאוד הרגשה תמיד את האחריות כמו שמר האחינו. כלם מסתמך על את השירותים של אחינו גברים. הקדוש ברוך הוא הקים שאנחנו את שמר האחינו. קין הרג הבל, וסירב להיות את שמר האחיו כי היה לו תשוקות אנוכיות. אלוהים יגמול אדם בהתאם לכך. התנ"ך מספר לנו: "עשה עשר ולא במשפט בחצי ימו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל."

אין החשב רק את הבתים העדינים, המלבושים העדינים, והמכוניות העדינות שאתה רואה שיש לבני-אדם . אין החשב רק את היקרה, התהלה, והמעמד של חיים, אבל החשב את בתי החולים הפסיכיאטרים, בתי ההבראה שחפתים, בתי החולים, הכתבות יום-היומיות בעתון, וכל של האסונות של חיים כמו הצרחות של הצופרים אשר נשמעו לעתים קרובות בערים. אלה השפעות המבעיות של החיים, פחדים, ותסכולים מספרים לי אשר אין זה את החיים. יש מישור יותר גבוה של מחיה היכן אווירה של שמחה, שלום, וצדק נמצאת. אווירה זו נוצרת על ידי שירות לאלוהים.

אותו הקול התחינה קרא במשך מאות השנים והוא מאותת עדיין לך ולי. זה הקול של אלוהים אשר מפציר עם האנשים דרך הכהונה וילדי האלוהים מאז התחלה העולם. הקול הזה של המשיח קרא לדורות אחרונים. בזמן של נוח, הפציר לפני הרס. הפציר בזמן של המשיח מיד לפני האסונות הגדולים קרו בירושלים. בימים הראשונים של ארצות הברית דיבר הקול של המשיח אל המתנחלים כמו רכבו את הערבה, ונאבקו כנגד את האמריקנים הילידים, וחיפשו הגנה מסערות של חיים בתוך הכיבושים ההרפתקנים שלהם. מתוך העבר באים ההדים העדינים של דברי הגבר הבודד של גליל מי חי חיים של סבל בשבילך ובשבילי. היום מפציר זה קול אותו ,והוא עושה את הקריאה הנלהב ביותר שלו לעולם של סוציאליזם. ידידי, אני שואל לך שאלה זאת: למה אין אנחנו שמים לב קריאה זאת לתשובה? ולמה אין אנחנו נוטשים את המגמה של החיים החברית שלנו, ומפרידים עצמנו ביחד עם אנשים פשוטים?

המשיח אמר שזה דור אחרון יהיה פוחז, יהיר, חצופ, הולך בשרירות לבו, ואוהב תענוגות יותר משהוא אוהב את אלוהים. שאול (פולוס) אמר אלה את בני-האדם אשר קצי העולמים הגיעו אליתם. רבים מכם למי אני מדבר קהה כחושים אשר קהיתם כבר בברזל מלבן את המצפונים שלכם, והתנונתם התמכרתם ברוח השטן ולכל מעשה רשעה.

שמעון (פטרוס) שאל בשניה לפטרוס (ג:12 - 11): "וכיון שכל אלה יתפרקו, עד כמה עליכם לחיות בקדשה ובחסידות, לחכות לבוא יום האלוהים ולהחיש אותו?" שמעון זה ניתן את המפתחות של מלכות האלוהים. עמד בחג השבועות כאשר גוף המאמינים ביהושע המשיח נוסד במקור, ושמעון פתח את דלת המלכות לכל הדורות. שלש אלפים נפשות נכנסו מיד במלכות האלוהים. החשב את הביליונים של בני-אדם מי שוכנים היום על כדור הארץ שלנו. מי יחשיב את הדברים של זה מנהיג גדול של פשטות כמו הקול של המשיח מדהד דרך שפתיו צלצול לכל דורות?

זאת היא הקריאה: "שובו בתשובה והטבלו ... בשם יהושע המשיח לסליחת חטאיכם, ותקבלו את מתנת רוח הקדש; כי לכם ההבטחה ולבניכם ולכל הרחוקים, לכל אשר יקרא להם אדני אלוהינו." האתה בין קריאה זאת?

התנ"ך אומר אשר שלש אלפים הנפשות מי קיבלו קריאה זאת שקדו מדי יום ביומו על תורת השליחים. זכור, שאין דרך אחר.

"בחסד נושעתם על-ידי האמונה; ... אין זה נובע ממעשים, כדי שלא יתגאה איש. כי ... מתנת אלוהים היא." שמעו את דבר האלוהים כשמעון הכריז. האמינו את הדבר; האמונה באה בשמיעה דבר האלוהים והיא נגלתה בתוך החיים שלהם בציות שלהם לדבר האלוהים אשר שמעון דיבר. קיבלו מיד את הטבילה של רוח הקדש, רוח האלוהים, הרוח שלו של חיי עולם, וקיבלו ישועת וקיבלו את כח התחיה.

בחג השבועות כאשר אמר שמעון, "כי לכם ההבטחה ... ולכל אשר יקרא להם אדני אלוהינו." קיים אלוהים את ההבטחה אשר הבטיח לאברהם בתוך המשיח.

שמעון מספר לנו בשניה לפטרוס א: 10 "לחזק את הקריאה והבחירה שהן מנת" חלקנו. איך יכולים אנחנו לדעת אשר היינו בידיעתו-מראש האדני? הראשונה לפטרוס א:2 מספר לנו אשר אנחנו "הנבחרים על-פי ידיעתו מקדם של אלוהים ..., בקדוש הרוח, אל ציות יהושע המשיח והזית דמו."

אלוהים נתן "לנו את כל צרכינו לחיים ולחסידות," וקרא "אותנו אל כבודו והודו. בדרך זאת נתן לנו הבטחות גדולות מאד ויקרות, למען תהיו שתפים על-ידן בטבע האלוהי בהמלטכם מהכליון השורר בעולם בשל התאוה." השניה לפטרוס א:5 מספר לנו "שקדו בכל מאדכם להוסיף על אמונתכם את המעלה המוסרית, ועל המעלה המוסרית את הדעת, ועל הדעת את כבוש היצר, ועל כבוש היצר את הסבלנות, ועל הסבלנות את החסידות, ועל החסידות את האחוה, ועל האחוה את האהבה; ...אם אלה יהיו בכם ..., לא יניח לכם להיות בטלים ובלתי פוריים. ...מי שאין לו הדברים הללו, עור הוא, קצר ראות; הוא שכח כי טהר מחטאיו הראשונים."

"האהבה סבלנית ונדיבה; האהבה אינה מקנאת; האהבה לא תתפאר ולא תתנשא; היא לא תנהג בגסות, לא תדרש טובת עצמה, לא תרגז ולא תחשב רעה. האהבה לא תשמח בעולה, כי באמת שמחתה. היא תכסה על הכל, תאמין בכל, תקוה לכל ותסבל את הכל."

דיבור על תלמידיו, יהושע אמר "בפרותיהם תכירו אותם." "אנחנו יודעים כי עברנו מן המות אל החיים, שכן אוהבים אנחנו את אחינו." "האלוהים הוא אהבה." הוא אשר שוכן באהבה, הוא שוכן באלוהים.

הפרי של רוחו "הוא אהבה, שמחה, שלום, ארך רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, ענוה, רסון עצמי--על מדות כאלה אין תורה חלה." אם אלה ייגלו בחייכם, יוכיחו אשר אתם נקראים ונבחרים.

"או שמא אינכם יודעים כי עושי עול לא יירשו את מלכות האלוהים? אל תטעו; לא זונים ולא עובדי אלילים, לא מנאפים ולא עושי זמה ולא יודעי משכב זכר, לא גנבים ולא חמדנים, לא סובאים ולא מגדפים ולא חומסים יירשו את מלכות האלוהים." פולוס אמר "אל תמנעו את עצמכם."

"הכרז את הדבר, התמד בעתו ושלא בעתו, הוכח, גער, הפצר, וזאת בכל ארך רוח ועל-ידי ההוראה. הן יבוא הזמן שלא יסבלו את הלקח הבריא, אלא יאספו להם מורים לפי מאוייהם לשם שעשועי אזנים, ומן האמת יטו אזניהם לפנות אל האגדות."

"איש המורה תורה אחרת" או הוא המורה תורה אשר אין "בהתאם לחסידות; אזי הגאוה העבירה אותו על דעתו ואינו מבין דבר, והוא בעל נטיה חולנית לחקירות ווכוחים המביאים לידי ... ריב ... וחשדות מרשעים." "אין עושה-טוב, אין גם-אחד." "כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ואדני הפגיע בו את עון כלנו." "מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו." אני מדבר על "האמונה שנמסרה אחת ולתמיד לקדושים." היום האמן באדני יהושע המשיח ותושע. תפילתי היא אשר אדני אלוהינו יברך אותך.

נכתב על-ידי רבי גורג ליעון פייק, .Sr

המיסד ונשיא ראשון של המלכות הנצחית של החיים השופע של יהושע המשיח, .Inc

דבר הבשורה מפורסמת ומפיצה חינם. לקבל העתקות נוספות, אנא כתוב באנגלית אל הכתובת אשר מופיעה מתחת. אנא הגד לנו את מספר ההעתקות שאתה יכול להשתמש בחוכמה.

HEB9915T • HEBREW • THE FAITH

קדש לאדני