Usko


Ensimmäiseksi haluaisin kysyä sinulta, että oletko kristitty? Kristillinen tarkoittaa Kristuksen kaltaista. Teetkö sinä senkaltaisia tekoja elämässäsi, joita Kristus teki eläessään. Kän kulki ympäriinsä thnden hyvää, parantaen kaikki, jotka olivat pahan ahdistami.

Mikä on päämääräsi ja vaikuttimesi elämässäsi? On hyvin tärkeaaatä, että motiivisi on oikea, tai tekemäsi asia on väärin, vaikka kuinka oikealta se näyttaakin. Onko päämääränäsi omistaa koti, ehka auto ja pankkitili tai onko päämääranäsi omistaa liikeyritys, vaikutusvaltaa, mainetta tai lahjakkuutta tässä maailmassa? Ystaväni tämä on lyhytnäköisyyttä. Jos olisit rikkain, kuuluisin ja vaikutusvaltaisin henkilö maailmassa se olisi vain turhanpäiväisyyttä ja hengen tuskaa. Raamattu kertoo, että kuningas Salmonilla oli kaikkea tätä ja kuitenkin hän kutsuu sitä tuskaksi. Ainoa todella kestävä aarreon elää sovussa Jumalan kanssa. Tulla kasvatetuksi korkeimpaan täydellisyyteen, koskien kaikkia asioita elämässä, ei ole mitään, sillä kaikki mikä on tässä maailmassa tulee katoamaan eikä mistään, jaa edes muistoa.

Kun puhumme tulevaisuuteen valmistautumiseta, niin missä on tämä tulevaisuus? Eikö se ole Jumalassa? Hän pitää kuninkaan sydämen kädessään ja kääntelee sitä tahtonsa mukaan, niinkuin vesivirtoja, kertoo Raamattu meille. Han luo sekä hyvän että pahan ja Hanen tahtonsa tapahtuu molemmissa, Raamatun mukaan.

Tässä eikä seurvaavassa maailmassa ole mitään tulevaisuutta ilman Jumalaa. Keskustelin kerran erään papin kanssa hänen tulevaisuudestaan. Han suunitteli työskentelevänsä. Jumalalle niin pian kuin hän saisi maksettua talonsa. Mutta juuri kun hän oli suorittamassa viimeistä maksuerää, niin yksi hänen lapsistaan hukkui talon takana olevaan järveen. Olisi ollut parempi jos hän olisi antautunut Jumalalle alusta lähtien. Kerran eräänä iltana eräs mies saapui jumalanpalvelukseemme, ja kun Jumalan Henki kutsui sieluja katumukseen, hänelle annettiin mahdollisuus ottaa vastaan pelastus, mutta hän kieltäytyi. Seuraavan päivän iltapävällä katselin hänen kuolleita kasvojaan arkussa, joka oli läheisessä hautaustoimistossa. Kuolema iski häneen hyvin nopeasti, kun hän torjui Jumalan. Hän ei ollut valmistautunut tulevalsuuteen. Erään toisen jumalanpalveluksen aikana vetosin kahteen mieheen, jotka molemmat kieltäytyivät. Vähän sen jälkeen molemmat miehet kuolivat. Tarvitsisin uselta sivuja kertoakseni asioista, joita on tapahtunut virantoimitus aikanani, todistaakseni, että ei ole olemassa tulevaisuutta ilman Jumalla. Raamattu kertoo meille, että jumalattomilla ei ole mittään rauhaa. Peloittava ääni rikkaiden korvissa ei milloinkaan taukos.

Olla jatkuvasti pelon ahdistamana, että milloinka menettää rakkaimpansa, tulla sairaaksi, tulla hulluksi tai tapahtua muita onnettomuuksia, on huono tapa elää. Kamppailemalla ja ponnistelemalla yrittäen välttää konkurssia tai tavaroidemme menetystä, joiden edestä olemme niin kovasti työskennelleet, ja kohtelemalla lähimmäistämme epäoikeudellisilla liiketoimilla ei ole elämää. Uskonnollinen ulkokultaisuus, itsemme päivittäinen pettäminen älykkällä ajattelulla, vakuuttamalla itsellemme uskoa ja toivoa, mitä ei todellakaan ole sydämissämme. Sanoisitko itse tätä elämäksi? Palvelumme syvä vaikutin lähimmäisellemme pitäisi olla aito, ja sen pitäisi olla tunnollinen, aina tuntien vastuuntuntoa asemastamme velijemme vartijana. Kukin meistä on riippuvainen lähimmäisemme yhdestä tai toisesta palveluksesta. Jumala on säätanyt asiat näin, niin että olemme veljemme vartijoita. Kain oli viekas Abelille ja kieltäytyi olemasta veljensä vartija, tarmokkaasti han halusi ottaa itsellen kaiken. Jumala palkitsee kunkin henkilön tekojensa mukaan. Raamattu kertoo, että joka päättämättömästi kerää rikkauksia, hänet otetaan pis kesken parhaita päiviaän. Älä vain yksin ajattele hienoja koteja, vaateita ja autoja, joita naeeet ihmisillä. Älä myoooskään pidä vaikutusvaltaa, mainetta, ja asemaa ainoana, asiana vaan ajattele myooos mielisairaaloita, tuberkuloosi parantoloita, sairaaloita, päivittäisiaaa sanomalehtiuutisia ja kaikkia muita elämän onnettomuuksia, kuten esim. Kaupunkien kaduilla usein kuullut sireenien ulvonnat. Nämä kauhisuttavat syaaaykset pelkojen ja pettymysten ohella kertovat minulle, että täma ei ole kaikki mitä on elämässa. On olemassa korkeampi elämän taso, missä vallitsee ilon, rauhan ja oikeudenmukaisuuden ilmapiiri. Vain palvelemalla Jumalaa saavutetaan tämä ilmapiiri.

Sama anova ääni, joka on kutsunut läpi vuosisatojen vieläkin viitoaa sinulle ja minulle. Se on Jumalan ääni, joka seurakunnan ja Jemalan lasten kautta on vedonnut ihmisiin sitten maailman alusta lähtien. Tämä Kristuksen ääni on kohottanut itsensä jo kauan sitten kadonneissa sukupolvissa. Se vetosi ihmi siin Noan päivinä juuri ennen suurta Vedenpaisumusta. Se vetosi ihmisiin Kristuksen aikana, juuri ennen Jeesuksen ristiin naulitsemista. Se puhuttell ihmisiä, jotka ratsastivat preerioilla, etsian suojaa elämän myrskyjä vastaan. Menneisyydestä palaavat tuon yksinaisen galilealaisen sanojen lempeaaat kaiut, galilealaisen joka eli elämänsä kärsien sinun ja minun puolesta. Tänään tämä sama ääni vetoaa seuzalliseen maailmaan. Kysyn sinulta yhden kysymyksen: “Miksi emme ota vaarin tästä kutsusta ja kadu, jääntyen pois tästä yhteiskunnallisesta kehityksestä ja tule normaaleiksi ihmisiksi?

Kristus sanoi, että tämä viimeinen sukupolvi tulisi olemaan väkivaltainen, ylevämielinen, omahyväinen, itsepäinen ja rakastaisi itseään ja tavaroitaan enemman kuin Jumalaa. Pietari sanoi, että näiden ihmisten päälle on maailman loppu tuleva. Monella teistä, joille puhun, on jo paatunut omatunto ja olette menettäneet kaiken herkkätuntoisuutenne ja olette alistuneet Saatanan mahdin alle tekemään kaikenlaista syntiaaa ja jumalattomuutta.

Kun huomaamme, että kaikki tulee taydellisesti häviaaamaan ja maailma palaa, Pietari kysyi, “Minka kaltaisia ihmist meidän sitten tulisi olla kaikessa pyhässä vaelluksessamme, odottaessamme ja hätäillessämme ja hataillessamme Jumalan tulemisen päivää.” Tämä sama Pietari, jolle annettiin taivaan valtakunnan avaimet, seisoi Helluntaina, kun Jumalan seurakunta perustettiin, ja avasi oven kaikille sukopolville. Kolme tuhatta ihmista saapui välittömästi. Kahdesta ja puolesta tai kolmesta biljoonasta ihmisestä, jtka tänään asuttavat maapalloamme, kuinka moni heistä ottaisi vaarin tämän suuren vaatimattoman saarnaajan sanoista, jonka suun kautta Kristuksen ääni kaikuu kaikille sukupolville. Kaiku, joka kutsuu ihmisiä katumaan, kastamaan Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, että saisitte Pyhän hengen lahjan, joka on tarkoitettu sinulle ja lapsillesi ja niin monelle kuin Herramme, Jumala kutsuu. Kuuletko sinä tämän kutsun. Raamattu kertoo, että nämä ihmiset päivittäin ottivat vastaan apostollen opetuksen. Muista, etä ei ole olemassa muuta tietä.

Armosta, uskon kautta tulet pelastetuksi, et hyvien tekojesi vuoksi, joista kenenkään ei pitäisi kerskailla, vaan se on Jumalan jahja. He kuulivat senat, joita Pietari saarnasi, he uskoivat niihin ja usok joka tulee sanan kunntelemisesta, heijastui heidän elämässään Jumalan sanan tottelevaisuutena, mitä Pietari saarnasi. He ottivat vastaan Pyhän Hengen kasteen pelastuksen ja ylesnousemuksen Jumalan Hengen ikuisessa ellämässä.

Lupauksen, jonka Jumala antoi Abrahamille, Kristuksessa, Hän täytti sen Helluntaina, kun Pietari sanoi, “Tämä on Herramme, Jumalan lupaus kaikille niille, joita Hän kutsuu.” Meitä on käsketty vahvistamaan itseaaamme, niin että vimme todella osoittaa olevamme niiden joukossa, joita Jumala kutsuu. I Pietari 1:2 sanoo: “Jumala meidän isämme valitsi meidät kauan sitten ja tiesi, etä me tulisimme olemaan Hanen lapsiaan. Ja Pyhä Henki on puhdistanut meidat Jeesuksen Kristuksen veren kautta ja tehnyt meidät tottelevaisiksi Häntä kohtaan.” Jumala on antanut meile kaiken, mikä on ominaista elämälle ja jumalallisuudelle, ja on kutsunut meitä kunniaan ja hyvyyteen. Minkä kautta meille on annettu ylen määrin ja arvokkaita lupauksia: Että näiden kautta tulisimme olemaan jumalallisuuden osanottajia, ja pakenemaan tämän maailman ijojen turmeltuneisuutta.

Raamattu kaskee meitä ahkeroitsemaan lisätäksemme uskoamme ja hyveitämme siveyden avulla, ja tiedostamaan pidättäväisyytämme, olemaan kärsivällinen käsivällisyyden vuoksi, jumalalliene jumalallisuuden vuoksi, veljellinen, veljellisen rakkauden vuoksi. Jos nämä ominaisuudet ovat teissä, ette tule olemaan hyödyttömiaaa ettekä hedelmättömiä. Mutta ne, joilta nämä ominaisuudet puuttuvat, ovat sokeita eivätkä näe kovin kauas, ja hän on unohtanut, että hänen vanhat synnit oli jo anteeksi annettu. Rakkaus on pitkämielinen ja hyvä sydäminen, se ei ole kateellinen, eikä kerskaile, eikä tee itseaän pöyhkeaaaksi, ei etsi omas parastaan, ei ole oma hyväinen, ei ajattele pahaa kenestäkään, ei iloitse synnissä, mutta iloitsee totuudessa, kestää kaiken, uskoo kaikkeen, ja vahvistaa kaikkia. Jeesus sanoi, että tuntisimme Kristityn hedelmistä, joita he kantavat. Tiedäämme, että olemme kulkeneet kuolemasta elämään, koska rakastamme veljiämme. Jumala on rakkaus. Joka elää rakkaudessa, elää Jumalassa.

Hengen hedelmät ovat: Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko, lempeys, kohtuullisuus, joita kohtaan ei ole mitään lakia. Nämä edellä mainitut ominaisuudet todistavat, että olet yksi niistä valituista ja kutsutuista, jos ne näyttäytyvät toteen elämässäsi. Etekö tiedä, että laittomat eivät peri Jumalan vaitakuntaa? Älkää tulko petetyksi, sillä eivät moraalittomat, epäjumalanpalvelijat, avlonrikkojat, homoseksuaalit, ihmiskunnan harhaanjohtajat, varkaat, ahneet, juopot, herjaajat eikä kiristäjät tule perimaan Jumalan valtakuntaa. Paulus käski meitä pettämästä toisiamme. Julistakaa Sanaa! Olkoonpa tama sitten oikea hetki tai ei. Todistakaa, nuhdelkaa, ja kehoittakaa kärsivällisyydellä ja oikealla opetuksella. Aika tulee, jolloinka he eivat sieda oikeaa oppia, vaan kuormaavat itsensä vaärilla opettajilla ja omilla synneilaan, ja he kääntävät korvansa pois Totuudesta ja elavät kuvitelmissaan. Jos joku opettaa jotakin muuta kuin tätä, tai jonkun muun opin mukaan, mikäei ole Jumalasta, hän on ylpeaaa ja hullaantunut, eikä tiedä mitään, ja antautuu kysymyksiin, jotka vain johtava epäsopuun ja paheellisiin arveluun. “Ei ole ketään, joka tekee hyvä, ei edes yhtä ainoata.” Kuin lampaat ovat he kaikki villintyneet, ja kukin on kääntynyt omalle taholleen, ja Jumala on asettanut Hanen (Jeesuksen) päälle kaikkien meidään syntimme. Häänet ristiin naulittiin ja Han otti meidään syntimme päälleen. Puhun siitää totuudesta, joka on kerran jäätetty phyien haltuun" Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen tänään ja tule pelastetuksi. Jumala sinatkoon teitä, tämä on rukoukseni.

Rev. George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Jumala On Rakkaus

This message is published for free distribution. For more copies, write, in English if possible, to the address below, stating how many you can wisely use.

FIN9915T • FINNISH • THE FAITH